Bridgereus

Sinds 2011 beleven Ellert en Brammert weer nieuwe avonturen. De reuzen zijn dood, maar de legende leeft voort. Geen moordpartijen en overvallen maar de 2 reuzen, vader en zoon bridgen en hun anekdotes kunt u hier lezen op de site van de Bridgeschool Drenthe.
Hoe pakken zij de slagen van hun tegenstanders af? Knuppelen ze nog steeds reizigers dood? Hoe reageren zij als een Neanderthaler het gevecht om de 52 kaarten van hen wint?
Hieronder leest u de bridge avonturen van Ellert en Brammert die 4 eeuwen geleden Drenthe onveilig maakten.
De bridgedrive (Pre) historie I
Ellert en Brammert bridgen (Pre) historie II
Ellert en Brammert en de Witte Wieven (Pre) historie III
Ellert en Brammert en de Hunebedden Bridge Drive IV
Ellert en Brammert bridgen in Oostenrijk V
Ellert en Brammert bridgen in Oostenrijk deel 2 VI
Ellert en Brammert bridgen in Oostenrijk deel 3 VII
Ellert en Brammert bridgen in het Salzkammergut VIII
Ellert en Brammert: de bridgedrive (Pre) historie I
Wij, reuzen uit Drenthe spelen al geruime tijd bridge, wij hebben altijd gebrek aan tijd tijdens het spelen op de club in de hunebedzaal tegen twee Neanderthalers, afkomstig uit een buurtschap iets verderop. Dat kwam ons bij dit spel tijdens de bridgedrive slecht uit, Brammert moest 6 ruiten spelen.
We hebben 28 minuten om 4 spellen te spelen, dat zou toch ruim voldoende tijd moeten zijn? Het verloop van de vier spellen gaat als volgt:
Vier keer het biedverloop van vier spellen; na elk biedverloop vult Noord de Bridgemate in; daarna moet Noord weer zijn kaart bekijken voor de uitkomst, hij moet toevallig alle vier spellen uitkomen; Noord komt uit; dan pas wordt de dummy op tafel gelegd; nu pas kan de leider het speelplan maken. Grrrrrrrrrr.
Dit gebeurt  toevallig vier keer op deze manier, Brammert baalt als een stekker.  Nu moet hij als West het laatste slemspel in 5 minuten zien te maken met de ♠ T als uitkomst.
♠ T97
♥ T432
♦ 862
♣ A85
♠ AH                                                                                                                                                                                                         ♠ 8642
♥ B6                                                                                                                                                                                                          ♥ A8
♦ HVB753                                                                                                                                                                                                ♦ A94
♣ H43                                                                                                                                                                                                      ♣ VBT2
♠ VB53
♥ HV975
♦ T
♣ 976
Hij komt in tijdsnood en maakt als gevolg daarvan de verkeerde beslissing. Bah.
Zes ruiten wordt niet gemaakt. Hij mist de superieure speelwijze om een hartenverliezer weg te gooien op de vierde  ♣ VBT2.
Ellert had het wel gezien, hij bonkt na afloop van woede met zijn knuppel tegen de muur: hij is woest. Door het getreuzel in de voorgaande spellen zijn de reuzen de dupe. Ellert heeft wel zin in minimaal een beroving van de Neanderthaler door middel van het afpakken van de Bridgemate.
Deze persoon mag nooit meer het apparaat bedienen, vindt hij.
Gelukkig is Brammert slimmer: hij stapt naar de wedstrijdleider, die altijd met souplesse, kennis en gezag weet te bemiddelen bij onenigheden.
De wedstrijdleider spreekt de Noordspeler toe op zijn handelen m.b.t. de Bridgemate, toen nog een steen waarop met een ijzeren pen alles moest worden ingekrast.
Noord krijgt als het bieden is afgelopen het nadrukkelijke advies om direct te starten met de uitkomst!
Dan legt de dummy zijn kaarten op tafel; de leider maakt zijn speelplan en in die zelfde tijd vult Noord de gegevens in.
Samengevat: het gebod voor Noord die de Bridgemate bedient om eerst uit te komen en dan de gegevens in te voeren.
Dan kun je de tijd veel beter besteden aan het speelplan als leider en als tegenstanders voor het tegenspel. Mhhhhh als die Neanderthaler dat allemaal expres deed om ons van een goede score af te halen, zal ik hem nog met mijn knuppel bewerken, droomt Ellert nog diezelfde nacht.
Brammert denkt meer terug aan het vierde spel: met welke uitkomst was 6 ♦ down?
Antwoord:
Als de tegenstander meer tijd had gehad, was hij mogelijk/vast met een harten gestart.
Toch wel leuk: bridge!
We gingen met de derde prijs naar ons hol.
Brammert
—————————————————————————————————————————————————————-     
Ellert en Brammert bridgen (Pre) historie II
Wij, Ellert en Brammert bridgen bij een bridgeclub in Drenthe.
We treffen Germania en Batavier in de laatste ronde; zij hebben aardig wat meesterpunten, zij zullen het wel kunnen. Ellert speelt het laatste spel, Brammert is dummy. Zijn knuppel ligt al klaar voor de jacht.
In het eindspel troeft Germania een slag af van zijn partner. In de hele hunebedzaal valt het iedereen op dat Batavier Germania seconden lang indringend aankijkt. Germania zal het volgens Batavier vast fout hebben gedaan; dat klopt ook in dit geval,  Ellert troeft namelijk over. Batavier troeft een slag af van partner, waarbij het overduidelijk was dat de leider deze kleur ook niet meer had.
Vraag:
Mag Batavier non verbaal aan partner signalen geven of zijn keuze goed dan wel fout is?
Ja of Nee?
Je bent als speler in overtreding als je tijdens het bieden en/of tegenspelen aan partner laat merken dat zijn actie goed of fout is. Het is niet toegestaan voor de spelers om tijdens het bieden en tegenspelen door middel van knikken, nee-schudden, boos kijken, goedkeuren etc signalen af te geven.
De dummy mag dit uiteraard ook niet!
Dit valt niet (altijd) mee, dat is begrijpelijk als er een minder goed vervolg komt, maar partner is ook maar een Drent. Je mag in je gedrag niks laten merken.
De tegenstander staat in het volste recht om de arbiter erbij te halen, die vervolgens recht zal spreken: het is verboden om verbaal of non verbaal signalen te geven aan partner! De arbiter kan zelfs de score wijzigen.
Germania of Batavier mogen in dit geval niet mopperen op ons over: dat is niet gezellig of dat is onsportief, zij zijn immers ZELF in overtreding.
U begrijpt dat het als sportief bridger veel leuker is om op een sportieve manier te kaarten.
In onze tijd werden de onsportievelingen uit de speelruimtes geknuppeld, vandaar dat mijn partner Brammert zijn knuppel nog altijd meeneemt. Het probleem was echter: dit kostte de vereniging leden……… en zo hielden wij geen tegenstanders over met wie wij ons konden meten. Zodoende is er een hele goede oplossing gevonden!
Signaleer dmv de kaarten die je bijgooit. Er zijn voldoende mogelijkheden om aan partner door te geven dat zijn start u bevalt. Door de uitkomst in de eerste slag geef je al veel informatie!
Maar ook de kaart die partner erop bijgooit kan veel vertellen. Tellen tot Tien of tot Dertien is ook belangrijk!
Dat is de reden dat wij als rovers goede afspraken hebben gemaakt omtrent signaleren en dat we goed bijhouden hoeveel kaarten eruit zijn in een kleur.
Daarmee stelen wij slagen af van de nietsvermoedende tegenstanders. Leuk dat bridgen!
Ellert
————————————————————————————————————————————————————-
Ellert en Brammert en de Witte Wieven (Pre) historie III
Wij, Ellert en Brammert kennen vanuit het prachtige spel Bridge twee soorten vrouwen in twee kleuren. Zwarte en rode: te weten klaveren en schoppen en ruiten en harten. In totaal dus vier per spel. Brammert valt meer op zwarte dames, ik op rood. Ja wat wil je als je altijd als reus naast een mannelijke reus in een hol slaapt. Naast de vrouwen in het spel krijgen we elk voorjaar als het erg mistig is in de avonduren  bezoek van  het Viertal de Witte Wieven. Hun komst is net als het weer; altijd onverwacht. Ze komen in de mist op hun bezem aangevlogen, de bezems staan altijd naast de knuppels van ons opgesteld in de vestibule.
Zij komen alleen op een avond als we viertallen, schijnt dan toch wel leuk te zijn dat viertallen. Wij, Ellert en Brammert spelen met ons nevenpaar, twee schaapherders uit Sweel 28 spellen tegen deze vier Witte Wieven. De scores van deze spellen worden met elkaar vergeleken.
Kun je nagaan 28 spellen: 56 rode, 56 zwarte vrouwen en 4 Witte Wieven waar we tijdens deze avond mee te maken hadden! Dat viel bij spel 28 niet mee. Sterker nog: de Witte Wieven wisten de viertalwedstrijd van ons te winnen met 18-12. Waar is toch die tijd gebleven waarin wij als mannen superieur waren ten opzichte van het zwakke geslacht. Dit was spel 28.
♠ A32
♥ 64
♦  AV432
♣ 732
♠ HVB109                                                                                                                                                                                              ♠ 864
♥ V7                                                                                                                                                                                                        ♥ HB1082
♦ B108                                                                                                                                                                                                   ♦ 7
♣ 954                                                                                                                                                                                                     ♣ VB10
♠ 75
♥ A953
♦ H965
♣ AH6
N         O         Z         W
P         P          1♦        1♠
2SA    p          3SA     P
P          P
Bij onze tafel speelt Noord speelt 3 SA. Mmmm, de manche. Bij ons aan tafel biedt die charmante dame als Oost geen Muiderberg, dat is voor gevorderde bridgers.  Oost had dat mooi kunnen openen, altijd lastig voor ons om dan in het goede contract te komen.
Oost komt uit met schoppen 8, die kleur heeft partner immers als volgbod geboden. West neemt de slag met de Koning en speelt de schoppen Vrouw en Boer na.
Ellert pakt de derde schoppenslag met het Aas. Speelt ruiten H, ruiten A en ruiten V en eindigt de 4e ruitenslag in Zuid met ruiten 9.  Ruiten 2 schittert nog als 5e ruiten slag in Noord, maar deze is niet meer te incasseren door Ellert.
Hoe is het mogelijk. Bij het uitslaan, het vergelijken van alle scores blijkt dat de Witte Wieven in dit spel in 3SA 9 slagen hebben gehaald. Hebben zij soms achter de kaarten gekeken; zijn het heksen zoals ook wel door sommigen wordt beweerd? Of zijn de schaapherders tijdens dit spel betoverd door de vrouwelijke charmes? De hele week alleen maar achter die schapen aanhollen valt ook niet mee.
Toen de Witte Wieven al weer op hun bezems door de mistflarden terugvlogen naar de bossen van Gieten vertelden de Schaapherders het spelverloop.
Oost  kwam bij hen ook uit met Schoppen 8, West speelt na Schoppen Heer ook de Vrouw en Schoppen Boer door.  Zuid weet hier echter 5 ruitenslagen te maken, hoe is het in hunebedsnaam mogelijk! Wij begrepen het niet. Dit heb ik in ons hol nog eens met de ruitenkaarten op een grote stenen tafel nagespeeld. Later realiseerde ik me dat als Zuid een driekaart ruiten heeft, er geen enkel probleem is.
Alle gifkikkers in een biddingbox, dat is het: Witte Wief als leider, gooide een ruiten van haar vierkaart uit de Zuidhand weg om de blokkade in de ruitenkleur weg te werken. Zo hield ze een driekaart ruiten over in Zuid!
En op welke kleur gooide ze dan een ruitentje af?
Natuurlijk op die derde Schoppen slag; op Schoppen aas gooide de leider een ruitentje weg vanuit de Zuidhand. Vervolgens blokkeerde de ruitenkleur niet. Dit lijkt op het werk van een hogere macht; zo’n deksels Wit Wief. Mijn voorkeur voor  roodgekleurde vrouwen wordt hierdoor extra bevestigd. Gelukkig is het bijna zomer, duurt het weer heel lang voordat het mistig wordt, alhoewel…….
Brammert
Ellert en Brammert en de Emmer Hunebedden Bridgedrive (Pre) Historie IV
Wij, Ellert en Brammert, hebben ons aangemeld voor een Hunebedden Bridgedrive in Emmen. Leuk om op meerdere locaties een kaartje te leggen. We hadden ons voorgenomen, om tijdens het verplaatsen van het ene naar het andere hunebed, geen nietsvermoedende reizigers te overvallen. Stel je voor dat je de tegenstander, die je in de volgende ronde verwacht, hebt beroofd en de kop hebt ingeslagen….. Dan heb je die ronde een zittafel!
Bij het Langgraf speelden we een spel waar we veel van hebben geleerd. Vanaf dat moment kregen we echt lol in bridge: de tijd die we sindsdien staken in het kaartspel was omgekeerd evenredig aan het aantal berovingen en moordpartijen op het Ellertsveld.
Het spel was als volgt:
♠ 872
♥ V109
♦  76
♣ HB432
♠ VB2                                                                                                                                                                                                                                                       ♠ A1093
♥ HB32                                                                                                                       W gever                                                                                                              ♥ A64
♦ AH54                                                                                                                       NZ Kw                                                                                                                 ♦ V32
♣ 87                                                                                                                                                                                                                                                          ♣ A65
♠ H65
♥ 875
♦  B1098
♣ V109
N         O         Z         W
-            -            -         1♦
p          1♠        p        1SA
P          3SA     p         p
p
Ellert was Leider in 3 SA en kreeg als start ♣ 2, een kleintje belooft een  plaatje ( misschien wel twee).
Ellert nam direct het aas en sneed op harten vrouw: als die goed zat en de hartens zitten drie drie verdeeld bij de tegenstanders dan heb je negen slagen voor het contract, kassa.
Harten vrouw zat helaas fout en Ellert ging down. We begrepen er niks van; vooral niet omdat er enkele spelers waren die op dit spel de hunebed manchepremie wisten te innen. Wij misten vier klaveren slagen en harten vrouw.
Op weg naar het volgende hunebed kwamen we de twee schaapherders uit Sweel tegen en zij waren ook down gegaan in dit spel. De leider had met dezelfde uitkomst ♣ aas de tweede slag genomen en had de schoppen snit genomen. Down, hij miste 4 klaveren slagen en schoppen heer.
Na afloop spraken we de Witte Wieven net voordat ze op hun bezems hun terugreis aanvaarden. De mist kwam opzetten, het was nog onvoldoende nevelig; zodoende hadden ze nog eventjes tijd om dit spel toe te lichten. Leuk om over een spel te kibitzen en om les te krijgen van een goede bridger: daar word  je beter van.
De aantrekkelijke dame vertelde hoe ze het spel had gespeeld en wij lagen aan haar lippen. Zij had ♣ aas pas in de derde slag genomen. Ze vertelde dat ze maar een Stopper in de klaveren had; de uitkomer Noord was met zijn langste sterke kleur in klaveren gestart. Kleintje belooft plaatje of de 5e van boven. Ze had aan Zuid gevraagd naar de uitkomstafspraken: zij speelden de 5e van boven. Dit betekende automatisch een 5 kaart klaveren, dan moest Zuid er drie hebben. Zodoende kon ze die kleur opdrogen in Zuid voor het geval ze het aas pas de derde keer zou nemen. Dan waren de klaveren in Zuid op.
Vervolgens kon ze op twee manieren snijden: in schoppen en in harten. Wie was de gevaarlijke tegenstander? Hoe kon ze dit nu zeggen tegen ons: dat waren wij toch.  Ellert en Brammert, gevaarlijker dan wie ook. Nee, dat bedoelde ze niet: welke speler wilde je als leider liever niet aan slag hebben van de tegenstanders? Dat was overduidelijk Noord, deze had nog 2 vrije klaveren.
Aha, dat bedoelde ze met de gevaarlijke tegenstander.
Nou, dan was het simpel, dan nam je de snit niet in de hartenkleur. Als die namelijk fout zou zitten, dan zou Noord aan slag komen en vervolgens zou hij de twee vrije klaveren incasseren. Speel je de schoppensnit, dan komt Zuid aan slag voor het geval de heer fout zit. Is dat erg?
Geen probleem: hij heeft geen klaveren meer. Als de klaveren vier vier zijn verdeeld, verlies je drie klaveren slagen en een snit die verkeerd zit. Op de terugweg naar ons hol mepte Ellert van boosheid met zijn knuppel een deksteen kapot van een klein hunebed, welke we onderweg tegenkwamen. Dat hij hier niet op was gekomen. Archeologen in de 21e eeuw zullen nooit kunnen herleiden waar dit hunebed in de prehistorie  was gebouwd, de splinters vlogen alle kanten op! Zo zijn diverse hunebedden in Drenthe verdwenen.
Brammert
Ellert en Brammert bridgen in Oostenrijk (deel 1) Prehistorie V
Wij, reuzen uit Zuid Oost Drenthe gaan een keer per twee jaar bridgen in de Alpen. De reis ernaar toe duurt altijd eventjes, maar met onze grote benen weten wij de afstand redelijk snel te overbruggen. Halverwege pauzeren we altijd in Fulda, dat is een mooie stad met veel barokke elementen. Bonifatius stichtte daar in 744 een klooster en dat is regelmatig door ons bezocht. De abt aldaar was gelukkig niet op de hoogte van onze vele moord en roofpraktijken 80 km onder Dokkum. De bijzetting van Bonifatius, vermoord door de ongelovigen E. en B. nabij Dokkum, maakte van de abdij van Fulda een belangrijke bedevaartplaats. De details van de moordpartij besparen wij de abt en u.
We worden vast elke keer hartelijk ontvangen vanwege het feit dat we steeds in de slachtofferrol worden geplaatst. Kwestie van ervaring of is het de voorzienigheid? Wij hebben geen idee, dit was het spel waarbij Ellert als west uitkwam met ♠10.
Noord
♠ 7
♥ V 7 4 3
♦ A H V
♣ V B 6 3 2
Zuid
♠  A H V B
♥ B 10
♦ B 10 9 8 7
♣ 8 4
De abt zat zuid en was de leider. Ellert en ik zouden dit spel ongetwijfeld als leider niet in veilige haven thuis weten te brengen. Op ♠  A H V B gooi je een paar klaveren en hartens af en je hebt 7 slagen. Niks meer niks minder.
De abt wist echter 9 slagen te halen: hoe is het in de heilige naam van Bonifatius mogelijk.
Zat die abt de hele dag met zijn neus in de bridgeboeken of bezoekt hij elke dag het bedevaartsoord om Bonifatius alsnog (on)bewust op ons te wreken?
Het vervolg van Fulda naar Salzburg overdachten we het speelplan van de abt, in Steiermarken werden we vooral afgeleid door de prachtige omgeving in één van de mooiste streken van Oostenrijk. Door de eeuwen heen hebben kunstenaars, koningen, keizers en andere prominenten vaak voor langere tijd hier hun ontspanning gezocht. Het schijnt dat er deze zomer ook een bridgereis naar toe gaat: in de voetsporen van Ellert en Brammert.
Zittend aan een van de 70 meren kwamen we tot de oplossing:
Het afgooien van kaarten op ♠  A H V B is evident. Maar welke kaarten?????
In de ruiten kleur heb je 5 vaste slagen.
Je kunt ze echter niet achter elkaar oprapen, na ruiten A H en V zit je vast. Mhhh dat is nooit fijn. Vastzitten.
Jodelaietie: ruiten A H en V weggooien alsof het vuilnis is, het behandelen als het leven van de nietsvermoedende reiziger die we in het Ötztal tegenkwamen? (later geïdentificeerd als Ötzi)  Men moest eens weten dat wij de Alpenjager/boerenzoon de vorige bridgereis in Oostenrijk hebben beroofd en omgebracht……..
Vanaf nu mishandelen we dit spelfiguur nooit meer; we zullen in de toekomst altijd negen slagen halen. Op ♠ A H V B gooien we ♠ 7 en ♦ A H V af en dan incasseer je de 5 ruitenslagen B 10 9 8 7. Als we bridgen, wordt er zo wie zo geen reiziger mishandeld.
Wij kijken al uit naar Hotel Sonnenalm in Tauplitz, in een prachtige omgeving waar je kunt wandelen en golven. Benieuwd van welke koningen, keizers, prinsen en ander adellijk geslacht wij de slagen kunnen beroven tijdens het bridgen. De laatste kilometers leggen we in no time af.
Wordt vervolgd,
Beloofd/beroofd door E en B
Ellert en Brammert bridgen in Oostenrijk (deel 2)
Na een vermoeiende reis vanuit het Ellertsveld komen we gelukkig aan in Tauplitz. We genieten van de prachtige omgeving en het heerlijke klimaat. Tegenwoordig rijd je er in tien uur naar toe.
De naam TAUPLITZ  betekent zoveel als “warme plaats”.  Volgens diverse overleveringen zou Tauplitz bij een warme natuurbron gebouwd zijn. De bron werd echter door een aardverschuiving bedolven. Niemand weet dat de oorzaak lag bij Ellert. Na een bridgespelletje op een alm ging hij down en uit woede dat hij het speelplan helemaal verkeerd uitvoerde, ramde hij met zijn knuppel een  rotsblok in gruzelementen. Daarover meer de volgende keer.
De vondst van botten, stenen gereedschap, speelkaarten (hier werd ook al gebridged) en vuurplaatsen uit de indrukwekkende holen in de bergwand, bewijzen nederzettingen in de oertijd. Wij hebben ons kunnen uitleven in deze contreien. Ellert heeft in een dal een scharreltje gehad met Heidi en wat schetst onze verbazing: de bekende strong man uit Steiermarken Arnold Schwarzenegger is ons achter achter achter achter kleinkind. Nooit geweten dat onze bloedlijn het zou schoppen tot gouverneur van Californië. Arnold kwam ook negatief in het nieuws. Dit stelt overigens niks voor vergeleken met de legendes over ons.
Arnold  gaf in 2011 toe dat hij al tien jaar een buitenechtelijk kind had met zijn huishoudster; geen wonder met ons als voorvader.Wij hadden onze Marieke die ons hol schoon hield tijdens onze afwezigheid. Hij kocht ook als eerste in de wereld een benzineslurpende Hummer bestemd voor civiel gebruik: bij milieuactivisten een crime. Met zo’n vehikel waren wij elk jaar naar Tauplitz gereisd om te bridgen i.p.v. eens in de twee jaar.
In ons hotel Sonnenalm verbleven diverse ridders, baronnen, burggraven, graven, markiezen, hertogen, prinsen, koningen, keizers en ander adellijk en vrouwelijk geslacht uit Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Hongarije. Enkele adelijke families zijn ondertussen uitgestorven, wij maakten hen een kopje kleiner na het gevecht om de 52 kaarten. We kunnen nou eenmaal slecht tegen ons verlies. Tegenwoordig wordt er een arbiter gesommeerd als er een onenigheid aan de bridgetafel ontstaat, wat een verschil met vroeger. Vandaar dat er tegenwoordig 150 miljoen mensen bridgen.
Een spelletje leidde tot discussie met uiteindelijk als resultaat de dood van een bridgende aristocraat uit het Franse Savoy. Een klap met de knuppel op zijn voorhoofd was voldoende, dat was de downslag. In het spel  bleef dat achterwege.
Het biedverloop:
W         N             O                  Z

Heidi Ellert Aristocraat Brammert
- - pas 1 ♥
pas 1 ♠ pas 2 ♥
pas 3 ♣ dbl rdbl
pas pas pas
Noord gever niemand kw
♠ AHBT4
♥ -
♦ HVT3
♣ B652
♠ 9852 ♠ V6
♥ HT974 ♥ V8
♦ B2 ♦ 9876
♣ 87 ♣HVT94
♠ 73
♥ AB6532
♦ A54
♣ A3
Resultaat: 3♣  geredoubleerd Contract; NZ plus 640
Slagen:
1. ♣ H A 7 2
2. ♠  3 2 A 6
3. ♠ H V 7 5
4. ♦  3 7 A 2
5. ♦  4 B H 6
Brammert redoubleerde het contract, hij wist zeker dat ik, Ellert het gedoubleerde drie klaveren contract zou maken met mijn spelinzicht, welke sterk verbeterde sinds we in Oostenrijk vertoeven. Komt dat soms door de gezonde lucht of door de bridgeclinics aldaar?
Als je een contract voor straf doubleert, moet je het ook down spelen vinden wij. Vandaar de letterlijke downklap. Heidi was haar Franse vriendje kwijt en zodoende kwam haar liefde en aandacht bij Ellert terecht. Hij had gescoord. Goh, wij reuzen wisten niet dat bridge ook een middel is om aan een relatie te komen.
Berry Westra speelde bij het NK viertallen 2012 in de finale hetzelfde spel. Zijn partner Huub Bertens wist niet dat dit spel al in Oostenrijk was gespeeld, doubleerde 3♣ ook voor straf en er kwam ook een redoublet. Of Bertens ook een knal heeft ontvangen na dit spel weten we niet. Berry en Huub verloren de finale nipt met 181-180. Moeten we nog even langskomen Berry?
Wij kijken in ieder geval uit naar de viertallencompetitie welke door Hotel Sonnenalm in Tauplitz wordt georganiseerd in diverse berghutten. Wij gaan mee en houden u op de hoogte.
Wordt vervolgd,
Beloofd/beroofd van het leven door Ellert en Brammert
Ellert en Brammert bridgen in Oostenrijk deel 3 VII
Tijdens onze vakantie in Tauplitz nemen we altijd deel aan de viertallencompetitie welke door Hotel Sonnenalm in de omgeving rondom Tauplitz wordt georganiseerd in diverse berghutten. Zo zien we veel van de mooie natuur en kunnen we tegelijkertijd genieten van het spelletje Bridge. Het onderstaande spel was de reden dat Ellert met zijn knuppel een aardverschuiving veroorzaakte. Hij was zo teleurgesteld omdat hij het onderstaand spel niet tot een goed eind wist te brengen. Met een gigantische klap sloeg hij een rotsblok in gruzelementen. De aardverschuiving die volgde, bedolf vervolgens de warme natuurbron van Tauplitz. Weg slempremie;  weg  natuurbron.
We speelden de wedstrijd samen met Heidi en Trude, twee plaatselijke talenten tegen 4 boerenzonen. Na afloop hadden die lompe tegenstanders het naast de koeien, almen, Edelweis het vooral over strippen. Dat deden zij met ons nevenpaar……… Wij begrepen er niks van, wat is dat?
Het biedverloop van het spel dat zoveel emotie en commotie opleverde ging als volgt.
Wij hadden de Multi twee ruiten in ons repertoire en na 2 SA gaf 3 ♥ een minimale hand aan met zeskaart schoppen. Genoeg reden voor Ellert om via het azen vragen naar klein slem in schoppen te  blazen.
W                         N               O                    Z

Brammert Ellert
2♦ pas 2SA pas
3 ♥ pas 4SA pas
5 ♥ pas 6 ♠ allen passen
West gever, niemand kwetsbaar
♠ B10
♥ 10864
♦ 962
♣ VB107
♠ AH8642 ♠ V95
♥ 752 ♥ AH3
♦ 754 ♦ AV10
♣ 6 ♣ AH53
♠ 73
♥ VB9
♦ HB83
♣ 9842
De start was harten Vrouw. Hoe is het mogelijk dat die koeievangers  12 slagen bij elkaar wisten te rapen. Hoe pak je dit aan? Als je in de ruitenkleur een beetje lui snijdt, heb je altijd twee verliezers en is jouw slem down.Ons nevenpaar gaf de goede speelwijze..Je moet de zijkleuren harten en klaveren strippen! Je speelt alle kaarten in deze twee kleuren uit. Als je dan in de hand van de leider en dummy geen hartens en klaveren meer hebt, dan moet de zuidspeler in de dubbele renonce spelen na de eerste ruitensnit of in de ruitenkleur terugspelen naar jouw ruitenvork. Mmmh, een avondje met deze dames in een gezellig restaurant doorbrengen lijkt ons geen vervelend idee. De maaltijden zijn er ook altijd erg goed. Beste lezer, u begrijpt het al: sinds dit spel en deze reis zijn wij reuzen uit Drenthe grote liefhebbers van strippen.
Ellert en Brammert
Ellert en Brammert in het Salzkammergut
Wij namen in de prachtige omgeving van Hallstatt deel aan een Bridgedrive. Wat een geweldige plek, waanzinnige uitzichten  en heel veel natuurschoon.  Tijdens het bridgen hadden we uitzicht op het knekelhuis. Oeeehh, zouden daar  de overblijfselen liggen van de bridgers die als laatste eindigen bij de Oostenrijkse bridgewedstrijden? Als offer voor de Germaanse goden? Moeten we maar niet aan denken tijdens het spelletje.
Unicef heeft dit stadje een beschermde status gegeven. Het is vermeld op de lijst van beschermde dorpsgezichten, vermeld op de cultuur lijst van Werelderfgoed.  In China is dit plaatsje compleet in spiegelbeeld nagebouwd. Boven het dorpje is een zoutmijn in de bergen, het zout werd hier gedolven en per schip vervoerd naar Salzburg.  Daar is veel geld mee verdiend. Ook de moeite van een bezoek waard. Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw was dit dorpje alleen bereikbaar via het meer.  De Bridgereis van de Bridgeschool Drenthe bezocht de zomer van 2012 Hallstatt. In 2013 gaat men er weer naar toe wordt verkondigd.  Men is echter niet op de hoogte dat de enige weg die vroeger leidde naar Hallstatt door ons, Ellert en Brammert  is versperd.  We waren zo blij dat we Groot Slem boden op onderstaand spel,  en dat we de Bridgedrive vervolgens wonnen, dat we van blijdschap met rotsblokken  zijn gaan kegelen.   De hoofdprijs was een enorme zak met wit goud.  Door de aardverschuiving van ons kegelspel  werd echter het pad naar Hallstatt compleet bedolven.  Sindsdien kon men alleen nog per boot het plaatsje bereiken.
Wij boden spel 4 als volgt: Sleutelbod is drie ruiten, dit belooft ruitenfit en sleminteresse.  Na enkele controlebiedingen worden de azen gevraagd met 4 SA;  5 ruiten geeft  nul of drie keycards (inclusief Troef heer) aan. De heren worden vervolgens gevraagd en met een heer is 7 ruiten dicht volgens Oost, Ellert. Hoe speel je het spel af?
W           N            O            Z
1♠          p               2 p
3 P             3 p
3♠           P             4SA          p
5 P             5 p
5♠           P              7 iedereen past
Spel 4
W/A
♠VB107
743
4
♣H8543
♠AH864
B85
HB105
♣A
N
W O
Z
♠3
AV9
AV97632
♣V7
♠952
H1062
8
♣B10962
Hoe maak je 13 slagen in het 7 Ruiten eindcontract? Zuid komt uit met  ♣B.  Je telt je verliezers.  De klaverenverliezer troef je in, makkie. Maar hoe ruim je de twee hartenverliezers op? Eentje is simpel, die gooi je af op schoppen heer. Maar dan?
Je hoopt dat de schoppens zich gedragen. Als de schoppens vier drie zijn verdeeld is de vijfde schoppen een vrije  slag waarop de hartenverliezer op kan worden weggegooid. 62 % kans dat de schoppens zo zijn verdeeld, meer dan 50 % kans op een gunstige harten snit. Die kun je nog bewaren voor het geval de schoppens ongunstig zijn verdeeld. Kassa. Mogen wij even vangen?
Dit spel werd in het weekend van 8 december ook gespeeld tijdens het Witte Huis Toernooi te Utrecht. Van de 29 paren boden er 2 Paren  de Manche, 11 klein slem en 16, waaronder Berry Westra met partner,  Groot slem in Ruiten. Dit is het topniveau van Nederland. Als onze partner het in de toekomst een keertje fout doet, moet u maar aan dit spel denken. De betere/beste bridgers van Nederland maken ook foutjes.  A.u.b. niet gaan mopperen.  Daarvan ga je alleen maar slechter als paar spelen. Is trouwens ook niet leuk voor partner en de tegenstanders.
Dat deed Ellert wel toen we weer in Nederland waren. Jodelend waren we in drie weken naar het Ellertsveld gelopen. Hij opende in ons hol de zak met het witte goud en wat zat erin? Zout. Van woede gooide hij de zak een roteind naar het Noorden. Hij stond erop om de zak lopend vanuit Oostenrijk op zijn rug mee te sjouwen. Hij had immers Groot Slem geboden op spel 4. Zout! Wisten wij veel dat dit vroeger zo kostbaar was, dat men dit het witte goud noemde. Naar verluidt is de reusachtige zak in de Waddenzee terecht gekomen.  Sindsdien is het  water van de Waddenzee en Noordzee dat ooit zoet was zout. Dank zij Ellert en Brammert die bridgen.
Brammert